Pár dolog a társasházakra vonatkozóan…

Pár dolog a társasházakra vonatkozóan...Védhetjük-e az ajtóra, vagy a lakás előtti közlekedőre szerelt ráccsal a lakást?

Erről az OTSZ úgy rendelkezik,hogy a menekülési útvonalon csak kézzel (is) nyitható ajtókat lehet alkalmazni. Amennyiben a helyiség legalább 50 fő tartózkodására szolgál,követelmény,hogy az ajtó a kiürítés irányába nyíljon. Ez érvényes a tömegtartózkodásra szolgáló helyiségnél is.300 embernél nagyobb befogadóképességű helyiség esetén elvárás az is,hogy az ajtók kilincs nélküliek,egy mozdulattal nyithatóak és nyitott állapotban önműködően rögzíthetőek legyenek.

A szabályozás kitér a menekülési útvonal ajtóinál elhelyezett függönyökre, szélfogókra. Ezek csak úgy helyezhetők el, hogy széthúzásukkor a kijárat ne szűküljön. A függöny a padló síkját nem érheti el, belső széleit eltérő színű csíkkal kell megjelölni.

A bejárati ajtónkat ráccsal lezárni nem ellentétes a tűzvédelmi előírásokkal, de fontos számolni azzal a ténnyel, hogy tűz során a felszerelt rácsok hátráltatják a beavatkozást, a mentést és a menekülést is.

A z OTSZ szerint rácsokat elhelyezni a közlekedők menekülési útvonalán a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság engedélyével lehet. Ha azonban a lezárás tűzvédelmi eszközök megközelítését, a hő- és füstelvezetés működését, vagy annak használatát gátolja, úgy a tűzvédelmi hatóság a kérelmet elutasítja. 

Az OTSZ-ben megfogalmazottak kizárólag az emberi élet védelmét szolgálják, a menekülési útvonalon elhelyezett szekrények, zsákok, bútorok tárolását, raktározását éppen ezért korlátozza. A tűzvédelmi előírások betartatásának nem az a célja, hogy sivár közös használatú közlekedők jöjjenek létre, hanem az, hogy az egyes kialakítások mellett a biztonságos menekülés is biztosított legyen.

Számos szomorú – halálos áldozatokat követelő – esemény bizonyítja, hogy mennyire fontosak ezek a szabályok, hiszen általuk a megelőzésre helyezhető a hangsúly. A közelmúlt híradásaiból értesülhetünk olyan eseményekről, amelyeknél éppen egy rács, vagy a bejárati ajtó elé elhelyezett éghető anyagok tették lehetetlenné, hogy a kigyulladt lakást elhagyják a benne lévők. Az ilyen és ehhez hasonló helyzetekben ugyanis csökken az esély a mentésre és a menekülésre, ami tragédiához vezet.