Menekülési útvonalak

Menekülési útvonalak

A rendelet szerint, az épületek menekülési útvonalainak szükséges szabad szélességét kiürítés számítással kell meghatározni. A menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége - nyílászárók kivételével - nem lehet kevesebb általános esetben, mint 1,10 m. A mozgásukban korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló helyiségek esetében nem lehet kevesebb, mint 1,20 m, tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiségek esetében nem lehet kevesebb, mint 1,65 m. Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagok - az építési termékek és biztonsági jelek kivételével - az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének legfeljebb 15%-áig helyezhetők el, úgy hogy a menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége általános esetben 1,10 m nem lehet kevesebb. A rendelet szerint a lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok, és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak nem helyezhetők el, kivéve az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének legfeljebb 15%-áig helyezhetők el, úgy hogy a menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége általános esetben 1,10 m kell hogy legyen. Továbbá a lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélkül nem üzemeltethető. A lakórendeltetésű épületek, épületrészek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, amennyiben a menekülési útvonalat nem szűkítik le.


Menekülési útvonalain biztonsági világítást kell felszerelni (a kisfeszültségű erősáramú berendezésekre vonatkozó általános előírások szerint). Magas épületek, valamint zártfolyosós középmagas épületek menekülési útvonalain biztonsági világítást kell létesíteni, amely az igényes fogyasztók táppontjáról is ellátható.


A biztonsági világítás mellett más, olyan megoldást is alkalmazni kell, mely a kiürítési folyamathoz szükséges látási és tájékozódási feltételeket a biztonsági világításra vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő módon, vagy azzal egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldással tudja biztosítani vagy kiegészíteni. Ilyen lehet a területen elhelyezkedő különféle tárgyak világító módon történő megjelölése (után világító fal- vagy padlójelölő csík vagy festék alkalmazásával).

Az épület menekülési útvonalain a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő, vagy azzal egyenértékű biztonságot nyújtó menekülési útirány-jelzőrendszert kell a biztonsági világítás mellett létesíteni.

Menekülési útirányt jelző biztonsági jelekkel kell ellátni


  • a) a füstmentes lépcsőházat és az e felé vezető utat,
  • b) a folyosók minden kereszteződését minden irányból,
  • c) minden irányváltoztatást,
  • d) bármilyen szintváltoztatást,
  • e) a kötelezően előírt vészkijáratokat,
  • f) a menekülésre használható ablakokat, valamint
  • g) a szabadba vezető utolsó kijáratot (a mentésben közreműködők számára kívülről is, mely külső jelölés az épületek főbejáratánál elhagyható).