logo
Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
Health and Safety Kft

Mobil: +36-30/820-8890
E-mail: info@munkavedelmiszakember.com

SZABÓ LAJOS
Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
munkavedelmi%20qr

Olvassa be mobiltelefonja kamerájával a QR kódot, és böngéssze oldalunkat mobil eszközén is.

Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
Általános munkavédelem
Egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése minden munkáltatónak kötelessége. A munkavédelem bonyolult és összetett szakmai kategória, munkaadói kötelezettség, valamint közös felelősség a munkavállalóval a munkavédelmi törvény és rendeletek betartása érdekében.

 • cégek, vállalkozások munkavédelmi feladatainak teljes körű ellátása

 • munkavédelmi szabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálata

 • mentési terv készítése, karbantartása, felülvizsgálata

 • előzetes, ismétlődő, soron kívüli munkavédelmi oktatások megtartása

 • teljes körű munkahelyi kockázatértékelés, kockázatelemzés készítése

 • munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése

 • időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése

 • egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása

 • munkabalesetek teljes körű kivizsgálása

 • munkaeszközök és technológiák soron kívüli ellenőrzése

 • a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása


A teljes körű munkavédelmi szolgáltatásunk magába foglalja partnereink fenti feladatainak ellátását, átalánydíjas és eseti jellegű megbízással. Átalánydíjas szolgáltatásunk keretén belül vállaljuk tehát a rendszeres és soron kívüli oktatások szervezését és megtartását, a szükséges szabályzatok elkészítését és folyamatos karbantartását, gépek és berendezések munkavédelmi szempontú vizsgálatát és igény szerint a munkahelyek kockázatértékelésének éves felülvizsgálatát. A munkahelyi szemlék alkalmával ellenőrizzük a munkabiztonsági eszközök meglétét és használatát, valamint az előírások betartását.

A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter rendeletében meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni, e személy részére valamennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni, és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani.


Az előírt alkalmassági feltételekkel rendelkező munkavállaló hiányában polgári jogi szerződés alapján külső szolgáltatás útján is megvalósítható.

E foglalkoztatás - függetlenül a formájától - nem mentesíti a munkáltatót az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért e törvényben meghatározott felelőssége alól.


A fent felsoroltakon kívül munkavédelmi szakembereink minden esetben vállalják az egyes tevékenységekhez tartozó szakmai tanácsadást, jogszabályfigyelést, valamint igény esetén képviseletet az illetékes szakhatóságok előtt, egy esetleges hatósági ellenőrzés során.


Folyamatos kapcsolatot tartunk a partnereinkkel szerződött foglalkozás-egészségügyi szolgálattal az esetleges munka-alkalmassági problémák, valamint foglalkozási megbetegedések kérdésében.

Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva   ⇨
@copyright Health and Safety Kft