Tűzvédelmi oktatás

Tűzvédelmi oktatás

A tűzvédelmi oktatás célja: A munkavállalók ismerjék meg a munkahelyük tűzvédelmi jellemzőit, a munkafolyamatok és az áruk tűzveszélyességét, a tűzjelzés módját, a tűz esetén követendő feladatokat, a tűzoltó felszerelések helyes használatát, és a munkahelyi Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát és előírásait.


A tűzvédelmi oktatás tartalma kell, hogy legyen:

 • általánosságban a tűzvédelmi szabályok ismertetése,
 • a tevékenységet érintő szabályok,
 • a tűzjelzés módja,
 • tűzoltó készülékek kezelése,
 • a munkavállalók tűz esetén szükséges feladatai,
 • a tűzvédelmi szabályzat tartalma,
 • tűzriadó terv ismertetése

Nem határozza meg jogszabály a tűzvédelmi oktatás sűrűségét, de indokolt évente egy alkalommal ismétlődő tűzvédelmi oktatást tartani.


A tűzvédelmi oktatás gyakoriságát a tűzvédelmi szabályzatban nekünk, tűzvédelmi szakembereknek kell meghatároznunk. Új munkavállalót a munkavégzés megkezdése előtt kell tűzvédelmi oktatásban részesíteni. Soron kívüli oktatást kell tartani pl. tűzesetet követően, vagy ha a új tűzveszélyes technológiát vezetünk be.

A tűzvédelmi oktatás dokumentálása:
A tűzvédelmi oktatás megtartását naplóban dokumentálni kell. A naplóban fel kell tüntetni a tűzvédelmi oktatás helyét, idejét, a tűzvédelmi oktatás tárgyát, a tűzvédelmi oktatásra kötelezettek és a megjelentek létszámát, nevét, aláírását, valamint az oktató nevét, aláírását.

Tűzvédelmi oktatás hiánya esetén a kiszabandó bírság: 100.000 Ft/munkavállaló!!!

Tűzvédelmi oktatás


 • Előzetes oktatás
 • Rendkívüli oktatás
 • Idegen dolgozók oktatása

Előzetes oktatás során a dolgozónak meg kell ismernie a következőket:

 • A tűzvédelemmel kapcsolatban a jogszabályok által biztosított jogokat és kötelezettségeket
 • Belső előírások, utasítások rá vonatkozó rendelkezéseit
 • A biztonságos munkavégzés tűzvédelmi vonatkozásait
 • A munkájával, munkahelyével összefüggő ártalmak, veszélyek elhárításának módját
 • Alkalmazott anyagok, eszközök tűvédelmi jellemzőit
 • Tűzvédelmi, elsősegély nyújtási ismereteket

Rendkívüli oktatás:

 • Munkahely, vagy munkakör megváltozásakor
 • Új munkaeszköz üzembe helyezésekor
 • Munkaeszköz átalakításakor
 • Új technológia bevezetésekor