logo
Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
Health and Safety Kft

Mobil: +36-30/820-8890
E-mail: info@munkavedelmiszakember.com

SZABÓ LAJOS
Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
munkavedelmi%20qr

Olvassa be mobiltelefonja kamerájával a QR kódot, és böngéssze oldalunkat mobil eszközén is.

Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
Egyéni védőeszközökről bővebben
Az egyéni védőeszközök juttatásának alapelveit a Munkavédelmi törvény határozza meg. Ennek lényege, hogy minden olyan megoldást előnyben kell részesíteni, amely több személy egyidejű védelmét biztosítja. Az adott egyéni védőeszközzel, az indokolt lehető legmagasabb védelmi szintet kell megvalósítani, amelyhez ismerni kell a rendeltetésszerű használat korlátait.
Az egyéni védőeszköz juttatása a munkáltatói kötelezettségek sorában nem elkülönülten jelenik meg, hanem az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek a megteremtése részeként. Nagyon lényeges, hogy az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét írásban rögzíteni kell.
  • biztosítása és használata kötelező (ebből adódóan, ha nincs, akkor a munkavállaló megtagadhatja a munkát, illetve ha a munkavállaló nem használja, el kell tiltani a munkavégzéstől és szankcionálható {írásban, mert a szó elszáll}),

  • írásban kell rögzíteni a juttatás rendjét, amit munkavédelmi szakképesítésű személynek kell készíteni a foglalkozás-egészségügyi orvos bevonásával,

  • átvételét a munkavállaló aláírásával igazolja,

  • használatát oktatni, gyakoroltatni kell, ezek megtörténtét a munkavállaló aláírásával igazolja,

  • csak azok a védőeszközök megfelelőek, amelyek az EK típus vizsgálat után megkapták az EK típus tanúsítványt, vagy az EK megfelelőségi nyilatkozatot,

  • a védőeszközt tilos elvinni a munkahelyről, kivéve írásbeli, külön engedéllyel,

  • amennyiben a munkavállaló szándékosan vagy gondatlanul kárt okozott a védőeszközben, kártérítésre kötelezhető,

  • ha elvesztette védelmi képességét, selejtezni kell,

  • vannak védőeszközök, amelyeket időszakonként felül kell vizsgáltatni

  • ha a védőeszköz a munkavállalót veszélyeztette vagy munkabaleset okozott, soron kívül felül kell vizsgáltatni.

Egyéni védőeszköz pénzbeni megváltása TILOS!

Mvt.23. § (2) A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell, ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be. Az ellenőrzés elvégzéséig annak üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani. Az ellenőrzés elvégzése - a veszélyeztetés jellegétől függően - munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.


Mvt.42. § b) a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, és használatukat meg kell követelni;


Mvt. 56. § Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva   ⇨
@copyright Health and Safety Kft