logo
Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
Health and Safety Kft

Mobil: +36-30/820-8890
E-mail: info@munkavedelmiszakember.com

SZABÓ LAJOS
Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
munkavedelmi%20qr

Olvassa be mobiltelefonja kamerájával a QR kódot, és böngéssze oldalunkat mobil eszközén is.

Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
EBIF mérések - Villamos berendezések tűzvédelme

A villamos berendezések létesítésére vonatkozó előírások (szabványok, rendeletek) közös jellemzője és alapvető célkitűzése az, hogy a villamos berendezések hosszú időn keresztül is biztonságosan legyenek használhatók. A használati biztonság nem egyszerűen azt jelenti, hogy a villamos berendezések ne okozzanak balesetet (élet-, testi épség biztonsága), hanem azt is, hogy működésük használatuk során ne ne keletkezzenek tűzesetek, robbanások, stb., tehát különféle működési zavarok, hibák (üzembiztonság). Az előírásoknak ez a több célú követelményrendszere lényegében azt jelenti, hogy ezek nem egyszerű munkavédelmi előírások, hanem a biztonság komplex értelemben vett megvalósítását is szolgálják, de -és ezt nyomatékosan hangsúlyozni kell- elsődleges céljuk az emberi élet védelme!


Ezt a felülvizsgálatot tulajdonképpen az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) rendeli el. Ez voltaképp egy rendelet (54/2014 (XII.5) BM rendelet), melynek alkalmazása kötelező érvényű.

Alapvető célja a villamos berendezések által okozott tűzveszély, illetve robbanásveszély kiküszöbölése.
A felülvizsgálati jegyzőkönyvet a tűzoltóság kérheti és kéri is ellenőrzései során!


Az erőáramú berendezések szabványossági felülvizsgálatát a 54/2014 (XII.5) BM rendelettel kiadott (új OTSZ) Országos Tűzvédelmi Szabályzat, az MSZ 10900:2009 szabvány és a vonatkozó szabvány előírások figyelembe vételével kell végezni.

Az erőáramú berendezések szabványossági felülvizsgálatát robbanásveszélyes térségekben a 54/2014 (XII.5) BM rendelettel kiadott (új OTSZ) Országos Tűzvédelmi Szabályzat és az MSZ EN 60079 szabványsorozat figyelembe vételével kell végezni. A felülvizsgálatok gyakoriságát a 54/2014 (XII.5) BM rendelettel kiadott új OTSZ az alábbi gyakorisággal írja elő:

 • az "A" és "B" tűzveszélyességi építményben, szabadtéren legalább 3 évenként,

 • a "C" tűzveszélyességi építményekben, szabadtéren legalább 6 évenként,

 • a "D" és "E" tűzveszélyességi építményben, szabadtéren legalább 6 évenként.

tuzvedelmielektromos


Kisfeszültségű-villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata: (dokumentáció készítés 2pld.)

 • Az életbeléptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ), módosítva 54/2014 (XII.5) BM rendelet alapján.

 • MSZ HD 60364 valamint , 54/2014 (XII.5) BM rendelet és az 1993. évi XCIII. számú törvény (munkavédelmi rendelet) előírásainak figyelembevételével

 • MSZ 1600, MSZ HD 60364 szabványok szerinti besorolás

 • szigetelés vizsgálatok, ha szükséges egyvonalas kapcsolási rajzok készítése

 • robbanás veszélyes helységek vizsgálata

 • jegyzőkönyvekről, PDF formátum kérhető

 • feltárt súlyos hibákról, Megrendelőnek CD -n leadva fényképek készülnek

 • felülvizsgálatok utáni hibajavítások.

 • Külső villámvédelem


Az épületeken, építményeken elhelyezett felfogó- levezető- földelési rendszerrel csökkentjük, illetve megszüntetjük a villám károkozó hatásait.

Belső villámvédelem

A becsapás után a villámáram a meglévő elektromos hálózaton és egyéb fémtárgyakon szétterjedve jelentős károkat okozhat az épületen belül található elektronikus eszközeinkben. Az elektromos hálózat megfelelő pontjain beépített eszközök hatékony védelmet nyújtanak ilyen esetekben.

A villámvédelem felülvizsgálata e két rendszer meglétét, hatásosságát elemzi és rögziti.

A vizsgálatokat több éves tapasztalattal és minden esetben fokozott körültekintéssel végezzük.

Minősítő iratokat két eredeti példányban készítjük mely minden esetben, tartalmazza egyenként a mérőpontokat táblázatos formában, valamint a könnyű rendszerezés segítésére egyedi sorszámmal. Minősítéseket megrendelő telephelyén nyújtjuk át, illetve postázzuk.

Szükség esetén azonnali jegyzőkönyvkészítés, mobil irodai szolgáltatással azonnali minősítő iratot prezentálunk az ország bármely pontján. Kézi és gépi formában is.

A piaci igények és az ISO auditálások elősegítése érdekében igény esetén „Adobe -pdf” formátumban digitális (CD/DVD/e-mail) formátumot tudunk biztosítani.

Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva   ⇨
@copyright Health and Safety Kft