Gépek Üzembehelyezése

Gépek Üzembehelyezése

Mvt. 21. §
(1) Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés).

(2) A 21. § alkalmazásában veszélyes munkaeszköznek minősül a 87. § 11. pontja alapján, illetve a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott, valamint a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszköz.

(3) A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Munkavédelmi gépvizsgálat:

max. 5 évenkénti kötelező Biztonsági vizsgálat tekintetében

Az időszakos biztonsági felülvizsgálat célja, hogy segítségével és alkalmazásával a munkáltató megelőzze a meghibásodásokból keletkező kockázatok kialakulását

Ebben az esetben az a célunk, hogy a munkahely, a munkaeszköz, létesítmény vagy technológia, munkavédelmi szempontból megfeleljen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges személyi, szervezési és tárgyi feltételeknek. Fontos az is, hogy az adott munkaeszköz amit a munkafolyamatra használunk, mint termékre, más vagy külön jogszabályban meghatározott gyártói munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozattal, vagy a megfelelősséget tanúsító egyéb dokumentummal rendelkezzen (Pl: régi gépek esetén EK az új beszerzések esetén CE minősítővel).

A munkavédelmi előzetes vizsgálat során az is vizsgálnunk kell, hogy rendelkezésre állnak-e, megvannak-e a beüzemelést vagy a létesítést végzők jegyzőkönyvei és nyilatkozatai.
 • első üzembehelyezésnél lévő mérési eredményeket tartalmazó dokumentumok megvannak-e,
 • a munkaeszközökre kötelezően előírt munkavédelmi nyilatkozatok rendelkezésre állnak-e,
 • hatósági engedélyek meg vannak-e,
 • üzemeltetési dokumentációk meglétét,
 • időszakos karbantartási naplót, jegyzőkönyveket,
 • TMK javítási naplók meglétét

Egyszóval minden olyan jegyzőkönyvet, hatósági végzést, stb. ami gép életét a felülvizsgálatig végig kísérte.

Az üzembe helyezés:

Tévhit az ha veszünk egy berendezést azzal semmi dolgunk nincs és már használhatjuk is. A gépet mielőtt azt a szervezett munkavégzés során használni kezdjük minden esetben be kell üzemelni.
Gépet, berendezést üzembe-helyezni csak a:

 • géphez tartozó, és az adott ország hivatalos nyelvén kiadott gépkönyv
 • magyar nyelvű kezelési-karbantartási utasítás
 • régi gépek esetén EK konformitási nyilatkozat (akkreditált labor adhatja ki)
 • új gyártású gépek esetén CE nyilatkozat (akkreditált labor adhatja ki)

megléte alapján lehetséges. (Munkavédelmi Törvény).

Amennyiben a gép veszélyes munkaeszköznek minősül (Az Mvt. 21. § (2) alá tartozó veszélyes munkaeszközök jegyzéke) alapján a megfelelőségi nyilatkozatra ugyan ezt a szabályt kell alkalmazni ha a gép vagy berendezés

 • munkavédelmi újraindítása megtörténik,
 • áttelepítése esetén.

A gépet berendezést 5 évente Időszakos Biztonságtechnikai Felülvizsgálattal kell ellátni akár veszélyes akár nem veszélyes az a munkaeszköz.

Vállaljuk:

A tárgykörben szereplő gépek, berendezések:

 • üzemi csoportszám megállapítása,
 • munkavédelmi üzembehelyezés,
 • munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat,
 • üzemeltetéssel kapcsolatos nyilvántartás vezetése, dokumentálása,
 • szerkezeti- és fő vizsgálatok elvégzése,
 • biztonságtechnikai (biztonsági) vizsgálat elvégzése

A vizsgálatok elvégzése után biztosak lehetünk abban, hogy:

 • a kezelésében lévő emelőgépek használati eszközei a rendeltetés szerű működés folyamatosan működőképesek maradnak,
 • hatósági ellenőrzés során maradéktalanul betartotta az előírásokat, elkerülve ezzel komoly bírságot,
 • a gép nem jelent veszélyt sem a gép kezelőjére sem a környezetére.
 • ellenőrzött berendezést használnak kollegái a munkavégzésük során.

A Health and Safety Kft segít Önnek, hogy eleget tegyen a törvényben lefektetett kötelezettségeinek. Az elvégzett időszakos emelőgép vizsgálat meglétét cégünk a megfelelő vizsgálati jegyzőkönyvvel igazolja.
Cégünk által elvégzett vizsgálatokról folyamatos nyilvántartást vezetünk, és amennyiben Ön szerződött ügyfelünk, előre egyeztetett időpontban automatikusan megjelenünk és elvégezzük a szükséges vizsgálatokat. Az elvégzett vizsgálatok lejárata előtt mind postai úton mind emalios elérhetőségén értesítést küldünk.

Kérjen ajánlatot!