logo
Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
Health and Safety Kft

Mobil: +36-30/820-8890
E-mail: info@munkavedelmiszakember.com

SZABÓ LAJOS
Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
munkavedelmi%20qr

Olvassa be mobiltelefonja kamerájával a QR kódot, és böngéssze oldalunkat mobil eszközén is.

Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
Gazdálkodó szervezetek
"A jogszabályokban előírt tűzvédelmi kötelezettségek folyamatos megtartását a tűzvédelmi hatóság (katasztrófavédelem) ellenőrzi, szabálytalanságok esetén tűzvédelmi bírságot szab ki. Tűzvédelmi bírság fizetésére a magánszemélyek, a jogi személyek, és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kötelezhetők. A tűzvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás. (Ttv. 43. §)"


A tűzvédelmi törvény értelmében a gazdálkodó szervezetekkel szemben alapvetően az alábbi követelmények fogalmazhatók meg:

 • Önmaguk kötelesek gondoskodni a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelemről

 • Megfelelő biztonságot kell nyújtaniuk azoknak, akiket foglalkoztatnak

 • Rendeltetésszerű működésük során ne jelentsenek tűz- és robbanásveszélyt a környezetükre

 • Az általuk létrehozott termékek, illetőleg szolgáltatásaik - ha azokat megfelelően veszik igénybe - ne veszélyeztessék a fogyasztót

 • Teremtsék meg a tevékenységük során keletkezhető tűz és műszaki baleset észlelésének, jelzésének, eloltásának, elhárításának szervezeti, szervezési, személyi és tárgyi feltételeit.

A tűzvédelmi törvény alapvető követelményként határozza meg, hogy a gazdálkodó szervek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodjanak a jogszabályokban és műszaki követelményekben meghatározott tűzvédelmi előírások megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

m_tuzvedelem
 • a létesítmény (iroda, telephely), üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban a jogszabályokban meghatározott (OTSZ, OTÉK, végrehajtó rendeletek) tűzvédelmi követelményeinek megtartásáról,

 • a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

 • a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló - jogszabályban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezés, készülék, állandó üzemképes állapotban tartásáról, időszaki ellenőrzéséről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról

 • a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, jogszabályokban meghatározott feltételeinek biztosításáról.

A menekülési útvonalakat minden esetben világító (vagy után világító) biztonsági jelekkel (táblákkal) kell megjelölni (398. §).

A kijárati, vészkijárati ajtónál után világító táblát kell elhelyezni (396 §). A bejáratánál és a helyiségekben a tűz- vagy robbanásveszélyre, az előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó jelet kell elhelyezni.

A közmű nyitó- és zárószerkezetét, a villamos berendezés kapcsolóját meg kell jelölni táblával (OTSZ 565. §). A tűzoltó készülékeket után világító biztonsági jellel kell megjelölni. (401. §)

exit%202
 • Alakítsa ki a tűzvédelemről történő gondoskodás stratégiáját, programját, amelynél minimum követelmény a hatályos tűzvédelmi előírások megtartása. A biztonsági stratégia tartalmának kialakításának során összhangot kell találni a biztonságos működés és a gazdálkodó szerv gazdasági, piaci érdekei között.

 • Mérje fel, vegye számba a működése során reálisan előfordulható tűzvédelmi, biztonsági kockázatokat

 • A legalapvetőbb tűzkockázati elemek értékelése a 35/1996 (XII.29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján kötelező, amelynek a legfontosabb eleme a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolása.

 • A gazdálkodóknak, ha ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, amelynek a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben meghatározott esetekben mellékéletét képezi a Tűzriadó Terv

 • A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról

 • A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.


A cég ügyvezetőjének/tulajdonosának kötelezettsége ezeket a szabályokat, előírásokat megismertetni, valamint a szabályokat betartatni. Egy esetleges tűzeset bekövetkeztekor (tűzvizsgálat, biztosítói vizsgálat, kárfelmérés során, amikor a kár nagyságának, okozójának, felelősségeknek a megállapítása történik) kulcsfontosságú annak bizonyítása, hogy ki hogyan tett eleget tűzvédelmi kötelezettségeinek (a legjobb bizonyíték az írásban közölt és aláírásukkal igazoltan átvett szabályok, utasítások).

A jogszabályokban előírt tűzvédelmi kötelezettségek folyamatos megtartását a tűzvédelmi hatóság (katasztrófavédelem) ellenőrzi, szabálytalanságok esetén tűzvédelmi bírságot szab ki. Tűzvédelmi bírság fizetésére a magánszemélyek, a jogi személyek, és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kötelezhetők. A tűzvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás. (Ttv. 43. §)

Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva   ⇨
@copyright Health and Safety Kft