Kéziszerszámok érintésvédelme

Kéziszerszámok érintésvédelme

Kéziszerszámok mérése

A villamos kéziszerszámok érintésvédelmi vizsgálata évente kötelező vizsgálat
Az érintésvédelem felülvizsgálati körébe tartoznak azok a villamos kéziszerszámok is, melyeket a műhelyekben -legyen az akár egy asztalos üzem, egy autó szerelő műhely vagy akár egy kicsi barkács műhely is- , használnak nap, mint nap. Ezeknek a villamos kéziszerszámoknak, melyeket üzemszerűen kézben tartva használnak, a felülvizsgálati gyakorisága 1 év.
Azaz évente el kell rajtuk végezni a szemrevételezéses illetve műszeres mérési ellenőrzést.

Kéziszerszámok érintésvédelmi ellenőrzése

A használat közben kézben tartott, illetve hálózatra kapcsolt állapotban könnyen áthelyezhető villamos készülékek kéziszerszámnak minősülnek. A helyszíni ellenőrzés és műszeres mérések után a minősítő irat az MSZ 2364 sz. szabványsorozat, az MSZ 4851 sz. szabványsorozat és az MSZ 4852/1977 sz. szabvány előírásai szerint készül.
Mint minden más vizsgálatunkat, így a kisgépek, kéziszerszámok Érintésvédelmi felülvizsgálatát is nagy körültekintéssel, a legújabb fejlesztésű mérőműszerekkel végezzük. A felülvizsgálat műszaki munkafolyamata után a mérési eredmények és a szemrevételezési vizsgálat megállapításai alapján jegyzőkönyvet készítünk.

Jogszabály írja elő

A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016 (IV.5) NGM rendelet -értelmében.
"...kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel..." kell eleget tenni a villamos gépeket üzembetartó vállalatnak,vállalkozásnak.

  • Villamos kézi szerszámnak minősül az az erősáramú berendezés, melyet a munkavégzés alkalmával kézben tartunk. Tehát a kézi fúrógép, és az egykezes sarokcsiszoló igen, de nem minősül kézi szerszámnak az oszlopos fúrógép, vagy az asztali köszörű.
  • Munkaterületen, illetve műhelyben üzem közben áthelyezhető berendezéseket a rendelet ugyan nem kötelezi vizsgálatra, de célszerű az időszakos éves felülvizsgálat alkalmával ellenőriztetni. Pl: betonkeverő, munkapados gyors daraboló, tégladaraboló,stb...
  • Ugyan akkor mind érintésvédelmi, mind a fentiek értelmében a hegesztő gépeket is felül kell vizsgálni, a berendezésekre előírt többlet vizsgálatokkal.

Vizsgálatot előíró rendeletek:

  • 22/2005. (XII.21.) FMM rendelet - tel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló
  •  
  • 10/2016 (IV.5) NGM rendeletben meghatározza az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szerelői ellenőrzés és a szabványossági felülvizsgálat fogalmát.