logo
Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
Health and Safety Kft

Mobil: +36-30/820-8890
E-mail: info@munkavedelmiszakember.com

SZABÓ LAJOS
Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
munkavedelmi%20qr

Olvassa be mobiltelefonja kamerájával a QR kódot, és böngéssze oldalunkat mobil eszközén is.

Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨

Munkavédelem

kockazatertekeles%20slideeu%20foglalkozas%20slide

Tűzvédelem

tuzoltó%20keszulekek%20slidemenekulesi%20ut%20slide

Villamos biztonságtechnika

erintesvedelmi%20meresek%20slidevillamvedelem%20slide

Emelőgép felülvizsgálatok

foldmunkagepek%20slideemelo%20kisgep%20slide

ADR Tanácsadás

adr%201%20slideadr%205%20slide

Munkavédelmi Szakember

helyszini%20bejarasok%20merese%20slide
Munkavédelmi Szakember. Biztonságban a Munkahelyen...

Minek kell lennie...

Mit nem érdemes tenni...

Kategóriák

placeholder image
Munkavédelem
placeholder image
Tűzvédelem
placeholder image
Villamos biztonságtechnika
placeholder image
Emelőgép felülvizsgálatok
placeholder image
ADR Tanácsadás
placeholder image
Építőipari koordináció

Csomagajánlataink

Amire a megbízásokat vállaljuk
placeholder image
SOS szolgáltatás - Azonnali gyorssegély vállalkozásának
placeholder image
Mundavédelmi - tűzvédelmi szolgáltatás csomag
placeholder image
Folyamatos munkavédelem és tűzvédelem
placeholder image
Munkavédelem - tűzvédelem - Villamos biztonságtechnika

Munkavédelem

image

Kockázatértékelés

Tudjon meg többet a kockázatértékelésről
Részletek...

A kockázatértékelés feltárja a hiányosságokat, kockázatokat, veszélyeket, melyeknek a munkavállaló ki van téve, majd csökkentésére, megszüntetésére intézkedéseket határoz meg a felelősök és határidők megjelölésével. Minden vállalkozásnak kell, hogy legyen kockázatértékelése, ha már 1 fő munkavállalója vagy akár segítő családtagja részt vesz a tevékenység végzésében.

Tovább
image

Kémiai kockázatértékelés

Bővebben a kémiai kockázatértékelésről
Részletek...

Minden olyan cég, vállalkozás, amely tevékenysége során vegyi anyagot, veszélyes készítményt használ fel (ilyen például a takarítószer, domestos, hypo, vízkőoldó, de még az ablaktisztító is) tárol, forgalmaz, köteles kémiai kockázatértékelést készíttetni, a benne szereplő intézkedési terv alapján a kockázati értékeket a lehető legalacsonyabbra csökkenteni.

Tovább
image

Egyéni védőeszközök

Egyéni védőeszközök juttatása
Részletek...

Az egyéni védőeszközök juttatásának alapelveit a Munkavédelmi törvény határozza meg. Ennek lényege, hogy minden olyan megoldást előnyben kell részesíteni, amely több személy egyidejű védelmét biztosítja. Az adott egyéni védőeszközzel, az indokolt lehető legmagasabb védelmi szintet kell megvalósítani, amelyhez ismerni kell a rendeltetésszerű használat korlátait.

Tovább
image

Foglalkozás - Egészségügy

Orvos a munkahelyen
Részletek...

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak elsősorban preventív, megelőző szerepe van. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat elsősorban - a munkáltató felelősségének érintetlenül hagyásával - közreműködik az egészséges munkakörnyezet kialakításában és az egészségkárosodások megelőzésében. Feladata egyrészt a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezők (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai) felkutatása.

Tovább
image

Munkabalesetek vizsgálata

Mukabalesetek kivizsgálása
Részletek...

A munkáltatónak kötelessége három éven belül tudomására jutott sérüléseket, baleseteket kivizsgálni és belső nyilvántartásba felvenni. A munkakieséssel járó munkahelyi balesetekről, baleseti jegyzőkönyvet kell készíteni. A baleseteket a munkáltató vagy megbízottja vizsgálja ki és készíti el a jegyzőkönyvet. A súlyos kimenetelű balesetek kivizsgálása, jegyzőkönyv elkészítése, munkabiztonsági szaktevékenységhez kötött.

Tovább
image

Általános munkavédelem

Munkavédelem a munkahelyen
Részletek...

A teljes körű munkavédelmi szolgáltatásunk magába foglalja partnereink fenti feladatainak ellátását, átalánydíjas és eseti jellegű megbízással. Átalánydíjas szolgáltatásunk keretén belül vállaljuk tehát a rendszeres és soron kívüli oktatások szervezését és megtartását, a szükséges szabályzatok elkészítését és folyamatos karbantartását, gépek és berendezések munkavédelmi szempontú vizsgálatát.

Tovább

Tűzvédelem

image

Tűzoltó készülékek

A készülékekre vonatozó előírások
Részletek...

A tűzoltó készülék ellenőrzése és karbantartása tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység. A tűzoltó készülékeknek – típustól függően – félévente (MSZ 1040 szabvány szerinti készüléknél), illetve évente (MSZ EN 3 szabvány szerinti készüléknél) alapkarbantartáson kell átesniük (ellenőrzés). Továbbá a negyedéves ellenőrzést az üzemben tartó is elvégezheti Ötévente közép- és 10 évente teljes körű (nyomáspróba) karbantartást kell elvégezni, vagy minden használatot követően egy OKF által engedélyezett szakműhelyben.

Tovább
image

Tűzvédelmi szabályzat

Ismerje meg a vonatkozó előírásokat
Részletek...

Azoknál a vállalkozásoknál, ahol a dolgozói összlétszám eléri az öt főt, Tűzvédelmi Szabályzat készítése szükséges, az alábbiak betartásával: A Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát a munkáltató a munkavállalókkal meg kell, hogy ismertesse. A Tűzvédelmi Szabályzat oktatását célszerű nagy tapasztalattal rendelkező szakemberrel elvégeztetni, megtörténtét tűzvédelmi oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni szükséges

Tovább
image

Menekülési út

Bővebben a jogszabályokról
Részletek...

Tájékoztatás az épületek menekülési útvonalainak szabályozásáról. 2012. november 13-án lép hatályba az 55/2012. (X. 29.) BM rendelet (továbbiakban: rendelet) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014 (XII.5) BM rendelet módosításáról. A rendelet szerint, az épületek menekülési útvonalainak szükséges szabad szélességét kiürítés számítással kell meghatározni. A menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége - nyílászárók kivételével - nem lehet kevesebb általános esetben, mint 1,10 m.

Tovább
image

Tűzvédelmi oktatás

Mit oktassunk? Mikor?
Részletek...

A tűzvédelmi oktatás célja: A munkavállalók ismerjék meg a munkahelyük tűzvédelmi jellemzőit, a munkafolyamatok és az áruk tűzveszélyességét, a tűzjelzés módját, a tűz esetén követendő feladatokat, a tűzoltó felszerelések helyes használatát, és a munkahelyi Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát és előírásait.

Tovább
image

Gazdálkodó szervezetek

Jogszabályi kötelezettségek
Részletek...

A tűzvédelmi törvény alapvető követelményként határozza meg, hogy a gazdálkodó szervek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodjanak a jogszabályokban és műszaki követelményekben meghatározott tűzvédelmi előírások megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Tovább
image

Társasházak tűzvédelme

Társasházak tűzvédelmi előírásai
Részletek...

A Társasházak megfelelő tűzvédelme a lakók közös érdeke, és egyúttal a társasház kezelőjének felelőssége is. Cégünk segíti, illetve adott megállapodás keretében szolgáltatási átalánydíjban is vállalja a társasház üzembentartójára háruló tűzvédelmi feladatokat és kötelezettségeket.

Tovább
image

Bírságokról

Tűzvédelmi bírság szabható ki...
Részletek...

2012. január 1-jétől hatályos 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete alapján, a tűzvédelmi szabályszegés esetén kiszabandó TŰZVÉDELMI BÍRSÁG mértékéről: Az új kormányrendeletben új tűzvédelmi hatósági rendszer kerül bevezetésre. Új szabályozás lép életbe az elsőfokú és a másodfokú tűzvédelmi hatóságoknál, az első fokon eljáró és másodfokon eljáró szakhatóságoknál is. A tűzvédelmi hatóság a kormányrendelet mellékletében meghatározott esetekben és mértékben tűzvédelmi bírságot szab ki

Tovább

Villamos biztonságtechnika

image

Érintésvédelmi mérések

Részletek...

Az érintésvédelem azokat a műszaki intézkedéseket jelenti, amelyek az üzemszerűen feszültségmentes, tehát feszültség alatt nem álló, de meghibásodás (általában szerelési hiba) következtében a földhöz képest veszélyes mértékű feszültség alá kerülő részek érintésekor bekövetkező áramütést akadályozzák meg.

Tovább
image

Villámvédelmi mérések

Részletek...

A villámvédelem célja az emberek és alkotásainak védelme a villámcsapás káros hatásai ellen. Ez érinti az emberélet védelmének, tűzvédelmének és a vagyonvédelemnek a problémáit. A villámvédelemre vonatkozólag az állam követelményeket határoz meg, amelyeket minden területen be kell tartani.

Tovább
image

EBIF mérések

Részletek...

Ezt a felülvizsgálatot tulajdonképpen az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) rendeli el. Ez voltaképp egy rendelet (54/2014 (XII.5) BM rendelet), melynek alkalmazása kötelező érvényű. Alapvető célja a villamos berendezések által okozott tűzveszély, illetve robbanásveszély kiküszöbölése.

Tovább
image

EPH hálózat

Csővezetékek érintésvédelme
Részletek...

A gázbekötésnél vagy gázkészülék cserénél kell elvégezni ezt a vizsgálatot. Ez egy érintésvédelmi vizsgálatot jelent, ami gázkészülékre és a központi érintésvédelem megfelelőségére szorítkozik. Itt az épületgépészeti és egyéb fémszerkezetek EPH kialakításának a szemrevételezéses és műszeres vizsgálatát jelenti. Ez tulajdonképpen része a ház villanyszerelő által elvégzett villanyszerelési munkának, ami az érintésvédelem szerves része.

Tovább
image

Kéziszerszámok érintésvédelme

Mit is nevezzünk kézi szerszámnak?
Részletek...

Azok a villamos erősáramú kézi szerszámok amelyeket munkavégzés alkalmával kézben tartunk. Fúrógép, kézi sarokcsiszoló, hőlégfúvó, hajszárító, és még lehetne folytatni a felsorolást. Továbbá a munkaterületen, műhelyben, építkezésen üzem közben is áthelyezhetünk villamos gépeket. (például: betonkeverő, beton vibrátor, hegesztőgép, stb.)

Tovább

Emelőgép felülvizsgálatok

image

Törvényi Háttér

Részletek...

- 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, - 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról, - 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról,

Tovább
image

Időszakos Vizsgálatok

Részletek...

Fővizsgálat Szerkezeti vizsgálat Biztonságtechnikai vizsgálat A vizsgálatok szükségességét a Munkavédelmi Törvény a kapcsolódó Rendeletek és az Emelőgép Biztonsági Szabályzat határozza meg

Tovább
image

Targoncák felülvizsgálata

Részletek...

Vállalt emelőgép fajták: Vezetőüléses targoncák, alacsony emelésű targoncák, oldalemelésű targoncák, kézi villás raklapemelő, elektromos raklapemelők, gázos valamint diesel üzemű targoncák. Minden felülvizsgálatot a gép telepítési helyén végzünk el. A felülvizsgálatot követően nyomtatott és digitális formában is jegyzőkönyvet bocsátunk a megrendelő rendelkezésére.

Tovább
image

Földmunkagépek Felülvizsgálata

Részletek...

Felülvizsgált gépfajták: Általánosan az építőipari gépek csoportja ilyenek pl: a földmunka gépek, rakodó gépek, markolók, kotrógépek, bobcatek, CAT gépek csoportjai. Ebbe a csoportba tartoznak még a föld gyaluk, JCB gépcsoportok. A felülvizsgálatot követően nyomtatott és digitális formában is jegyzőkönyvet bocsátunk a megrendelő rendelkezésére.

Tovább
image

Emelő – Teherfelvevő eszközök felülvizsgálata

Részletek...

Felülvizsgálatok: Nagyon fontos része minden emelőgépnek a függesztőeszközök csoportja. Azaz a teheremelő szerkezetek. Ebbe a csoportba tartoznak bele a sodronyköteles teheremelők, láncos teheremelők, műanyag anyagú emelőkötelek, zsiráfok, stb. A felülvizsgálatot követően nyomtatott és digitális formában is jegyzőkönyvet bocsátunk a megrendelő rendelkezésére.

Tovább
image

Emelők felülvizsgálata

Részletek...

Számtalan építési területen használjuk ezeket a személyi emelőket az építési munkafolyamat során valamint munkahelyeken. De akár pl. az autó ipar is használja. Ebbe a csoportba tartozik bele a járműemelők, autó emelő, ollós jármű emelők, csápos emelők, emelőhátfalak, személyemelők, személyek emelésére szolgáló gépek, oszlopos és függesztett mozgóállványok. A felülvizsgálatot követően nyomtatott és digitális formában is jegyzőkönyvet bocsátunk a megrendelő rendelkezésére.

Tovább
image

Gépek Üzembehelyezése

Részletek...

Ebben azt esetben azt vizsgáljuk hogy a használt munkahely, a munkaeszköz, a berendezés vagy a kialakított technológia, munkavédelmi szempontból megfelel-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek. Nagyon fontos az adott munkaeszközre vagy berendezésre a jogszabályban meghatározott gyártói munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozattal, vagy a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal rendelkezzen.

Tovább

ADR Tanácsadás

image

Jogszabályi háttér

Részletek...

A veszélyes áruk kapcsán az ADR hatályos előírásaihoz képest sok újdonságot nem tartalmaz, azonban általánosságban szabályozza a feladó által a fuvaros részére továbbítandó információt, mely elengedhetetlenül szükséges a speciális kockázatot képviselő veszélyes áruk közúti szállításának biztonságos – és nem utolsósorban bírságmentes – elvégzéséhez.

Tovább
image

ADR tanácsadó alkalmazása

Részletek...

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás – ADR 1.8.3. szakasz 1. pontja alapján akkor szükséges a vállalkozásnak ADR tanácsadót alkalmazni, ha veszélyes árut közúton fuvaroz, szállít vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez.

Tovább
image

ADR Felelősségek

Részletek...

A veszélyes áruk tartályos, ömlesztett és küldeménydarabos szállításában részt vevők részére az ADR jogszabály egyértelmű, konkrét felelősségeket, teendőket határoz meg attól függően, hogy milyen szerepet töltenek be a szállítási folyamatban. A részt vevők felelősségei vázlatosan az alábbiak:

Tovább
image

Cégfelmérés

Részletek...

Milyen veszélyes anyagok szállításában vesz részt a vállalkozás – helyesen megtörtént-e a szállított anyagok ADR szerinti besorolása? Milyen ADR szerinti felelősségekkel (feladó, csomagoló, be-, kirakó, szállító, címzett stb.) rendelkezik a vállalkozás?

Tovább
image

Hatósági képviselet

Részletek...

A veszélyes áruk szállítási folyamatában részt vevő vállalkozások – tekintettel a megjelenő, kockázatot jelentő anyagokra – arányaiban sűrűbb hatósági ellenőrzésekre számíthatnak, mint az egyéb, nem veszélyes árukat szállító cégek. Az ellenőrzések közúton, illetve a vállalkozások telephelyein történnek.

Tovább
image

ADR Tanácsadás

Részletek...

Segítjük a veszélyes áruk (közöttük a veszélyes hulladékok) szabályszerű osztályozását. Segítünk a veszélyes áruk szabályos csomagolásának és jelölésének kiválasztásában. Segítjük a helyes járműmegjelölést és a fuvarokmány ADR szerinti kitöltését.

Tovább

Építőipari koordináció

image

Koordinátor feladatai

Részletek...

Kiviteli terv készítése, építőipari kivitelezési tevékenység

Tovább
image

Biztonsági és egészségvédelmi terv

Részletek...

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv.

Tovább
image

Jogszabályi háttér

Részletek...

Tovább
image

Szolgáltatásaink

Részletek...

Mik a előnyök? Hogyan dolgozunk? Miben számíthat ránk

Tovább

Környezetvédelem

image

Engedélyezési

eljárások

Részletek...

A környezetvédelmi engedélyek készítése, engedélyek meghosszabbítása, engedélymódosítási kérelmek elkészítése, környezetvédelmi felülvizsgálatok elvégzése, egységes környezethasználati eng. hatástanulmányok készítése – a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló törvény 1-3 mellékletében meghatározott tevékenységekre;

Tovább
image

Helyszíni bejárások, mérések

Részletek...

A hatóság helyszíni szemléjén történő aktív részvétel, közreműködés; A cég környezetvédelmi helyzetének felmérése, értékelése, javaslatok az érvényben lévő és a hatályba lépő környezetvédelmi jogszabálynak megfelelő állapot biztosításához szükséges intézkedésekre;

Tovább
image

Adatszolgáltatás

...

Részletek...

Új hatósági bejelentések, adatszolgáltatások elkészítése, adatlapok kitöltése, benyújtása a környezetvédelmi hatóság(ok) felé (hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, vízminőség védelem, stb.);

Tovább
image

Tanácsadás,

ügyintézés

Részletek...

Környezetvédelmi jogszabályok változásának nyomon követése, arról folyamatos tájékoztatás; Tanácsadás környezetvédelmi és környezetvédelemmel kapcsolatos jogi kérdésekben (engedélyeztetés, engedélyezés, hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem); Vállalati környezetvédelmi kommunikáció lebonyolítása;

Tovább
image

Környezetvédelmi dokumentumok, oktatások

Részletek...

Környezetvédelmi szabályzatok, utasítások (pl.: hulladékkezelési) elkészítését; Környezetvédelmi oktatások, képzések tartása az alkalmazottak számára; Hulladékgazdálkodási nyilvántartási rendszer kidolgozása, karbantartása; ISO 14001 szabványok ismerete, Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) működtetése.

Tovább
Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva   ⇨
@copyright Health and Safety Kft