logo
Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
Health and Safety Kft

Mobil: +36-30/820-8890
E-mail: info@munkavedelmiszakember.com

SZABÓ LAJOS
Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
munkavedelmi%20qr

Olvassa be mobiltelefonja kamerájával a QR kódot, és böngéssze oldalunkat mobil eszközén is.

Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
Tűzvédelmi szabályzat
Azoknál a vállalkozásoknál, ahol a dolgozói összlétszám eléri az öt főt, Tűzvédelmi Szabályzat készítése szükséges, az alábbiak betartásával:

A Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát a munkáltató a munkavállalókkal meg kell, hogy ismertesse. A Tűzvédelmi Szabályzat oktatását célszerű nagy tapasztalattal rendelkező szakemberrel elvégeztetni, megtörténtét tűzvédelmi oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával igazolni szükséges.
A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a gazdálkodó szervezettel kapcsolatba kerülők (külső munkavállalók, látogatók, szállóvendégek stb.) - a rájuk vonatkozó mértékben - a Tűzvédelmi Szabályzat tartalmát megismerjék.
 • a) meghatározza, hogy a cég, vagy intézmény esetén kik azok a munkavállalók, akik a tűzvédelmi feladatokat ellátják (pld. ügyvezető igazgató, tűzvédelmi megbízott)

 • b) leírja a tűzvédelmi szervezet felépítését, továbbá meghatározza, hogy a tűzvédelemmel kapcsolatos költségek kit terhelnek;

 • c) leírja a cég, vagy intézmény területén megtalálható helyiségek, szabad területek használatára vonatkozó legfontosabb tűzvédelmi szabályokat;

 • d) ismerteti a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

 • e) tartalmazza az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez elengedhetetlen engedély formanyomtatványát;

 • f) magába foglalja a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos tudnivalókat;

 • g) ismerteti a dolgozók feladatait egy esetleges tűz esetén, vagyis hogyan jelezzék a tüzet, hogyan és mivel kezdjék meg a tűz oltását, hogyan mentsék magukat és kollégáikat a létesítményből.

A Tűzvédelmi Szabályzat azért különösen fontos, mert a jogszabályi előírásoknak megfelelően minden új építés, de még az átalakítás is, továbbá a bármilyen gép, eszköz, technológia alkalmazása csak úgy történhet meg, hogy a tűzvédelmi szabályokat maximálisan betartják. Ennek biztosítására pedig semmi más nem lehet alkalmasabb, mint egy átfogó Tűzvédelmi Szabályzat elkészítése, amely tartalmazza az összes kötelezettséget és feladatot.

A tűzvédelmi szabályzat tartalmi követelményeit szintén az adott jogszabály határozza meg. Ezt alapul véve rendelkezni kell többek közt (a teljesség igénye nélkül):

 • a tűzvédelmi feladatokat ellátó személyekről, valamint tűz esetén ellátandó feladataikról, kötelezettségeikről;

 • az adott létesítményben folytatott tevékenységgel kapcsolatos használati szabályokat, előírásokat;

 • a munkavállalók tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel kapcsolatos feladatait.

 • a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;

 • b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;

 • c) a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

 • d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

 • e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;

 • f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;

 • g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;

 • h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait;

 • i)1 a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a - kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális befogadóképességet;

 • j)2 az i) pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.


A tűzriadó terv egy létesítményben keletkezhető tűz, vagy robbanás esetére az előre látható és tervezhető történések forgatókönyve. Célja, hogy a létesítményben - tűz keletkezése esetén - eredményesen lehessen megszervezni a tűz jelzését, a tűz minél korábbi szakaszában történő megfékezését, a létesítményben tartózkodók életének és a veszélyeztetett vagyontárgyak mentését, a károk csökkentését.

A tűzriadó terv tartalmi követelményeiről szintén rendelkezik az adott jogszabály. A tartalmi követelmények közül néhány fontosabb pont:

 • az adott létesítményben lehetséges tűzjelzési mód/módok;

 • a létesítményben tartózkodók értesítési módját, valamint az adott létesítmény elhagyásának módját;

 • ez utóbbi ponthoz kapcsolódóan a létesítmény – több szintes létesítmény esetén a szintek – helyszínrajzát, az ott kijelölt menekülési útvonalakat.

A tűzriadó terv készítésekor nem csak az adott létesítmény kialakítását kell figyelembe venni, hanem tekintettel kell lenni funkciójára is. Kellő alapossággal kell megtervezni a tűzriadó esetén követendőket minden létesítményben (akár helyiség/helyiségcsoport szinten is), mely lehet akár kiskorúak vagy cselekvőképességükben részben vagy teljesen korlátozott személyek ellátására, gondozására kialakított intézmény is. Az olyan létesítményekben, ahol 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség található ott az adott helyiség/helyiség csoportra kiürítés számítással igazolni kell a befogadóképességet, tovább a számításban meghatározott maximális létszám betartásáért felelős személyt is meg kell határozni.

Az adott létesítményben a tűzriadó tervben meghatározottakat éves rendszerességgel tűzriadó gyakorlat keretében gyakoroltatni kell. A gyakorlatról, annak tapasztalatairól, sikerességéről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva   ⇨
@copyright Health and Safety Kft