Kockázatértékelés

Munkahelyi kockázatértékelés

A kockázatértékelés feltárja a hiányosságokat, kockázatokat, veszélyeket, melyeknek a munkavállaló ki van téve, majd csökkentésére, megszüntetésére intézkedéseket határoz meg a felelősök és határidők megjelölésével.

Minden vállalkozásnak kell, hogy legyen kockázatértékelése, ha már 1 fő munkavállalója vagy akár segítő családtagja részt vesz a tevékenység végzésében. A vállalkozás alapításától számított 1 éven belül el kell készíteni, kivéve, ha I. veszélyességi osztályba tartozik tevékenysége, akkor 6 hónapon belül. Az elkészült kockázatértékelést három évente felül kell vizsgáltatni! Évente indokolt esetben soron kívül felül kell vizsgáltatni, ha lényegesen megváltoztak a munkakörülmények (új gép, anyag, technológia) vagy fokozott expozíció, súlyos munkabaleset következett be!

A kockázatértékelés célja
Feltárni azokat a körülményeket:

 • Amik veszélyeztethetik a munkavállaló egészségét, testi épségét, és a balesetek, megbetegedések miatt meg nem térülő költségeket okozhatnak,
 • Amelyek miatt bírsággal sújthatják a munkáltatót.
 • Olyan intézkedések meghatározása, melyekkel a kockázat mértéke elfogadható mértékűre csökkenthető, és alacsony szinten tartható.

A munkáltató a kockázatértékelést első alkalommal a tevékenység megkezdése előtt köteles elkészíttetni.

Mikor kell újra elvégeztetni?
A kockázatértékelést újra el kell készíttetni:

 • háromévente
 • indokolt esetben
 • soron kívül

Indokolt esetnek kell tekinteni a munkakörülmények, az alkalmazott technológia, a veszélyes anyagok, a munkaeszközök, stb. körében történt változást.

Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe, vagy a kockázatértékelésből hiányzott egy jogszabályokban előírt szempont.

Kockázatértékelés elkészítése munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.
A dokumentumot 5 évig meg kell őrizni, kivéve, ha felülvizsgálati jegyzőkönyv másként rendelkezik.


Minimális tartalmi követelmény: (törvényi minimum a Mvt.54. § (5) bekezdés alapján)


A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége legalább a következők dokumentálása:

 • a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai
 • a veszélyek azonosítása
 • a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma
 • a kockázatot súlyosbító tényezők
 • a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása
 • a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése
 • a tervezett felülvizsgálat időpontja
 • az előző kockázatértékelés időpontja.

Forduljon hozzánk bizalommal vállalkozásának kockázatértékelése miatt!

Kérjen ajánlatot!