logo
Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
Health and Safety Kft

Mobil: +36-30/820-8890
E-mail: info@munkavedelmiszakember.com

SZABÓ LAJOS
Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
munkavedelmi%20qr

Olvassa be mobiltelefonja kamerájával a QR kódot, és böngéssze oldalunkat mobil eszközén is.

Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
Kémia a munkahelyen, avagy kémiai kockázatértékelés.
Minden olyan cég, vállalkozás, amely tevékenysége során vegyi anyagot, veszélyes készítményt használ fel (ilyen például a takarítószer, domestos, hypo, vízkőoldó de még az ablaktisztító is) tárol, forgalmaz, köteles kémiai kockázatértékelést készíttetni, a benne szereplő intézkedési terv alapján a kockázati értékeket a lehető legalacsonyabbra csökkenteni. ( 1993 évi XCIII. Törvény 54. §-a;)

Kémiai kockázatbecslést, kockázatértékelést kell végezni, ahol a munkavállalókat, illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodókat veszélyes anyag vagy veszélyes készítmény hatása érheti. Már kevés veszélyes anyag felhasználása vagy akár tárolása esetében is el kell végezni (pl: az irodát magunk takarítjuk és tisztítószert használunk, vagy csak forgalmazunk kis mennyiségben és kiszerelésben valamilyen veszélyes szimbólummal a szimbólumokról) ellátott vegyi anyagot). Ez esetben azonban lehet része a „normál” munkahelyi kockázatértékelésnek is, de a tartalmát tekintve ki kell hogy elégítse a kémiai kockázatértékelésre vonatkozó követelményeket.


32. § (1) Az e törvény és a végrehajtását szolgáló jogszabályok, valamint a REACH és a CLP betartásának hatósági ellenőrzését:

 • a) a közegészségügy szempontjából történő megfelelőség tekintetében az egészségügyi államigazgatási szerv,

 • b) a környezetvédelem vonatkozásában a környezetvédelmi hatóság,

 • c) a munkavédelem (munkabiztonság és munkaegészségügy) körében a munkavédelmi hatóság,

 • d) a tűzvédelem szempontjából a tűzvédelmi hatóság,

 • e) a tárolás szabályai tekintetében, ha azok megsértése a fogyasztóvédelemről szóló törvény 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. §-ának a) pontjában meghatározott fogyasztó biztonságát, egészségét, testi épségét sérti vagy veszélyezteti, továbbá a csomagolás, zárás szabályainak fogyasztóval szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság az Fgytv. szabályai szerint,

 • f) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 2. §-ának a) pontjában meghatározott fogyasztó számára forgalmazott termék feliratozása (címkézése), egyéb jelölése, a használati utasítás, továbbá a reklámozás tekintetében a fogyasztóvédelmi hatóság az Fttv. szabályai szerint végzi, és hatáskörében eljár a rendelkezések megsértése esetén.Indokolt esetben:
Indokolt esetnek kell tekinteni különösen a kockázatok (munkakörülmények, az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) lényeges megváltozását, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetését, alkalmazását.

Soron kívül:
Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.

Fontos!: nem elég a biztonsági adatlap megléte, azt az érintett munkavállalók körében közzé kell tenni, meg kell ismertetni velük, biztosítani kell az adatlapok elérhetőségét és végül, de nem utolsó sorban rendelkezni kell mindazon védőeszközzel, vagy a hatástalanításhoz szükséges eszközökkel, amit a biztonsági adatlap előír.

A kémiai kockázatértékeléshez nélkülözhetetlen, a vegyszer, veszélyes anyag gyártója vagy forgalmazója által biztosított magyar nyelvű biztonsági adatlap. A kémiai kockázatértékelésben meg kell határoznunk a veszélyes készítmény veszélyes összetevőinek fajtáit és mértékét, majd értékelni kell, hogy milyen koncentrációban van jelen a munkaterületen. Amennyiben indokolt, mert nem elviselhető a kockázat, meg kell hozni azon intézkedéseket, melyek a kockázatokat elviselhető mértékre csökkenti (kollektív vagy egyéni védelem).

Vállaljuk:

 • az alkalmazott veszélyes anyagok értékelését;

 • biztonsági adatlapok beszerzését és felülvizsgálatát;

 • a kémiai kockázatértékelési dokumentáció elkészítését, figyelembe véve az anyagok veszélyességét, felhasználásának mértékét, valamint az érintett munkavállalók számát;

 • a vonatkozó előírások szerinti kezelési és tárolási követelmények, valamint a Népegészségügyi Szolgálat felé történő bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos teendők ismertetését;

 • kapcsolódó oktatások megtartását.


Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva   ⇨
@copyright Health and Safety Kft