Minek kell lennie

Minek kell lennie...

Munkavédelem esetén

 1. Veszélyes anyag kockázat értékelése (Kémiai kockázat értékelés, biztonsági adatlapok, stb. 1éves ciklussal) (2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról)
 2. Munkahelyi kockázatértékelés
 3. Egyéni védőeszköz juttatási rend (Munkakörökre bontva) (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 42.§ b. bekezdés)
 4. Egyéni védőeszköz átadási jegyzőkönyv (Munkakörökre bontva)
 5. Munkavédelmi szabályzat(1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 72.§ 4.bekezdés)
 6. Munkavédelmi oktatás (Évente valamint a jogszabályban meghatározott) (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 18.§ 5.bekezdés, 2/2002 SzCsM rendelet))
 7. Munkavédelmi oktatási napló, Baleseti napló, Baleseti bejelentő lap

Tűzvédelem esetén

 1. Tűzvédelmi szabályzat
 2. Tűzvédelmi oktatás
 3. Tűzoltó készülékek karbantartása
 4. Tűzoltó készülékek, tűzi víz hálózatok nyomáspróbája
 5. Tűzterhelés számítás
 6. Tűzvédelmi eszközök szakszerű kihelyezése
 7. Biztonsági jelzések meghatározása

Villamos biztonságtechnika esetén

 1. Érintésvédelmi szabványossági vizsgálat (3 éves ciklussal)
 2. EBIF (Tűzvédelmi) felülvizsgálata (besorolástól függően 3-6 éves ciklus)
 3. Villámvédelmi felülvizsgálat (3-6 éves ciklus)
 4. Hordozható berendezések felülvizsgálata (1 éves ciklus)